top of page

ריפוי עצמי

איך נרפא את עצמינו?

לכל אדם היכולת הייחודית שלו להגיע להארה, לשחרר עצמו מאשליות של האגו והשכל הישר.

רק על ידי כך שניתן תשומת לב חסרת שיפוט למחשבות שלנו למעשים ולתחושות שלנו, נביא את המודעות לחיינו.לכל אחד מאיתנו המרכז להתבוננות בחיים האישיים שלנו והיכולת להביא את עצמינו לחיים שלמים ומהנים יותר.

אני אינדיבידואל, ואני אחראי לחיי.

מתורת אושו.

 
bottom of page