דיוק

הטבע יצר אותנו עם היכולת לרצות הכל וחוסר האפשרות להשיג הכל (מקיאוולי).

ולכן החכמה היא לדייק את הבקשות שלנו, ובמקום לומר "אני רוצה" יש לומר "אני מבקש שיתקיים רק אם זה נכון לי וזה לטובתי" והשפע הנכון והאמיתי יגיע....

דיוק.jpg