top of page

דיוק

הטבע יצר אותנו עם היכולת לרצות הכל וחוסר האפשרות להשיג הכל (מקיאוולי).

ולכן החכמה היא לדייק את הבקשות שלנו, ובמקום לומר "אני רוצה" יש לומר "אני מבקש שיתקיים רק אם זה נכון לי וזה לטובתי" והשפע הנכון והאמיתי יגיע....

דיוק.jpg
bottom of page