top of page
טוטם.jpg

טוטם החיות

בתרבויות שונות בעולם נהגו ללמוד מעולם הטבע בכלל וממאפייני בעלי החיים בפרט, על הפוטנציאל הטמון באדם.

"טוטם" הוא אלמנט כלשהו מן הטבע אשר אל האנרגיה שלו אנו מרגישים חיבור וממנו אנו יכולים ללמוד על עצמנו ועל אופני הפעולה המתאימים עבורנו.

טוטם החיות הספציפי הזה,

מקורו בפילוסופיה של שבט הסנקה האינדיאני.

סבתא טוואילה היא האינדיאנית שהעבירה את הטוטם למערב.

במה הוא מסייע?

קבלה עצמית

קבלת החלטות  (חוזקות וחולשות)

שיפור הישגים, התמודדות עם אתגרים, והתפתחות אישית .

את מפת הטוטם האישית מרכיבים פעם אחת בלבד.

bottom of page