top of page

השוואה

לעיתים אנו נמצאים במצבים קשים והעידוד שאנחנו מקבלים זה: תהיי חזקה. תהיה חזק. והעידוד הזה לעיתים מתסכל (לא עכשיו...עכשיו אני בחולשה שלי).
אם נביט בקלף - העץ חזק אבל נקודת התורפה שלו היא שהוא עלול להישבר.
הבמבוק אולי חלש יותר אבל נקודת החוזקה שלו היא היכולת להיות גמיש.
לעיתים אנחנו צריכים להכיר בחולשה,להיות בקושי, ולהתגמש.
לתת לחיים להוביל .
ו...הכל בסדר

השוואה.jpg
bottom of page