top of page

זוגיות

מהן התלונות החוזרות ונשנות:
"הוא לא יוזם....."
"הוא אף פעם לא...."
"הפעם אני לא עושה כלום, נראה מה יהיה...."
"פעם אחת שיעשה......"

נשים יקרות, הפסקנה לכעוס.
הבינו וקבלו את בן הזוג שבחרתן.
הבחירה היא שלכן, האם לכעוס ו"להיות צודקת", או האם לדעת למה בן הזוג שלי מסוגל ולקבל את זה.

אם נקשיב רגע לגברים בחיינו , נשמע: 
"אני לא מצליח לקלוע לטעמה..."
"היא כל הזמן מחליפה, אני כבר לא יודע מה היא אוהבת..."

ולכן , חגגו כל יום את יום האהבה כפשוטה.
"בשעת אהבה מצמיח אדם כנפיים, בהיעדרה מהלך על קביים" (סרוונטס).

בחרו בכנפיים ואהבו את בן/בת הזוג שלכם כפי שהם, וזוהי האהבה האמיתית.
 

 
זוגיות.jpg
bottom of page