top of page

תסכול בחינוך

שלמה המלך אמר:

"חנוך לילד על פי דרכו."

משפט כ"כ חכם ולו השכלנו להבין ולפעול על פיו.

הילדים שלנו בנויים שונה זה מזה, כל ילד ואישיותו המיוחדת, דרכו המיוחדת לפלס לו דרך בחיים, ללמוד,לחבור לחברים, וללמוד על עצמו.

בבתי הספר אין יכולת לתת להם להתפתח בדרכם.ולכן כל ילד שלא עומד בדרישות המערכת, השיטה, "הנורמה"- סובל.

אני חווה כל יום ילדים (מכל הגילים) שמגיעים אלי לטיפול בשל תיסכולים אלה ואחרים, כעסים, חוסר בטחון עצמי ועוד.

הורים יקרים, אם בית הספר לא יכול, אתם יכולים.

למדו אותם לקבל את עצמם בכך שאתם תקבלו אותם. למדו אותם לאהוב את עצמם, לטפח את הכישורים המיוחדים שבהם.לא להשוות בינם לבין האחים שלהם או ילדים אחרים.

כל ילד מיוחד בדרכו. אנו ההורים מחויבים לחנוך אותם (כמו המשפט), לכוון, לחנך, להסביר . וכל זה מתוך קבלה מלאה - על פי דרכו של הילד.

אנחנו אחראים לכך שיהיו אנשים בעלי כישורי חיים, שמחים בחלקם, מודעים ליתרונות ולחסרונות שלהם באהבה ולא בתסכול.

 
bottom of page