top of page

כסף בחיינו

כסף זו לא מילה גסה

פנינו לרוחניות ונבהלנו מהחומריות,

אז בואו נעשה סדר!

רוחני + גישמי = איזון בחיים.

כסף זו אנרגיה, לא סתם אנו אומרים שכסף "נדבק"  לכסף,

עשירים מתחתנים עם עשירים וכד'.

בעולם המערבי לכסף יש משמעות נכבדה בחיינו.

בל נתבלבל, הכסף הוא לא המטרה, כסף לא יעשה אותנו מאושרים, אך הוא בהחלט האמצעי.

חשוב להבין שיש קשר בין כסף לאנרגיה,

כשאנחנו בחוסר, אנחנו בלחץ ריגשי ומנטלי, הרגשת חוסר אונים,

החיים בחוסר ( מינוס בבנק משמעו לחיות מהאין).

הפחד להיכנס לחשבון הבנק- אם לא נראה זה לא יהיה שם?

החשש מפקידת הבנק שמתקשרת.

כיון שכל אחד מאיתנו יכול לברוא את המציאות שלו,

אז בואו נעשה סדר, ובואו נעשה לנו שקט נפשי.

ניגע בבעיה, נבין אותה ונפתור אותה.

אני אורנה שלו

חשבת פיננסית ומטפלת הוליסטית.

 
כסף ורגש.jpg
bottom of page