top of page

סיפור מטופל –כאב

רציתי לשתף עד כמה הטיפול מדויק.

ילדון בכיתה ד הגיע אלי עם בעיות התנהגותיות .

החלטתי שהוא בוגר מספיק שאשתף אותו ברגשות שעולים ( בד"כ אני עושה זאת עם מטופלים בוגרים יותר).

הרגש שעלה היה פחד מכעס. אוטומטית הוא חשב שמדובר בכעס של אחד ההורים,

אבל באותה מידה אמר לי שלא נראה לו, ואכן בבדיקת שריר זה לא היה נכון.

המשכנו לבדוק ומיד הוא הסתכל עלי ואמר " אני יודע", אני מפחד מהכעס של עצמי.

 אני מפחיד את עצמי בחוסר השליטה שלי.

תובנה של ילד בכיתה ד'.

רק אנחנו יודעים מה אנחנו עושים לא נכון. איפה אנחנו מחלישים את עצמינו.

תפקידי כמטפלת להוביל אתכם לנקודת ההארה. בקלות, בדקות ספורות, וההקלה לא מאחרת להגיע.

 
bottom of page