top of page

סדנת כסף לעצמאיים

עצמאים,

עברתם מלהיות שכירים לעצמאיים?

רוצים לדעת....

איך להתנהל נכון עם הכסף שלכם

מהם האתגרים הפיננסיים של בעלי עסק עצמאי

איך מנהלים באופן נפרד את חשבון העסק והמשפחה

מה ההבל בין הכנסות, הוצאות ותזרים מזומנים

 

ניתן לעבור בסדנא/ הרצאה/ או פרטני

bottom of page