top of page

שינויים

למה אנחנו מפחדים משינויים?

זיכרו: לרוב הפחד הוא נגד שינוי השגרה, ולא נגד הרעיון.

 

אנחנו יכולים לשנות את חיינו, לשנות את המחשבות שלנו, לשנות את דפוסי ההתנהגות שלנו. טעות היא לחשוב שאנחנו יכולים לשנות אחרים, או יכולים לגרום להם להשתנות על פי הרצון שלנו.

 

רומי ג'לאל א דין אמר:

 

"אתמול הייתי חכם אז רציתי לשנות את העולם, היום אני נבון אז החלטתי לשנות את עצמי".

 
bottom of page