top of page

רגשות

יש הסוברים שיש רגשות שליליים ויש כאלה חיוביים.
אז לא. כל רגש הוא חלק ממי שאנחנו. לכל רגש יש תפקיד. ניקח לדוגמא כעס.
יש הסוברים שעלינו להתגבר עליו או להשתיק אותו.
אך אם נתייחס לכעס כאל דלק המניע אותנו למשהו חדש. רגש שיש להקשיב לו. רגש שמראה לנו את הגבולות שלנו.
אם נתעל אותו לנקיטת פעולה.
אם נבין שהכעס הוא כלי ולא אדון.
"הכעס אינו פעולה כשלעצמה. הכעס הוא הזמנה לפעולה."


איך זה עובד בדרך המש"י-


ה - ההבנה שאני כועס.
מ - מודעות לתגובות שלי.
ש - שינוי - מהתפרצות בפעולה להנעה לפעולה בונה.
י - ישום - נשום עמוק. הבן מה קורה לך.ותעל את הכעס לפעולה הנכונה לך.

 
bottom of page