top of page
ריפוי הוליסטי.jpg

ריפוי הוליסטי​

WHOLE

השלם - ריפוי הוליסטי –ריפוי השלם

   אנו מתייחסים לגוף-נפש-מחשבה כיחידה אחת  

ריפוי בתדר המטופל בשילוב שיטות אנרגטיות,

 עבודה עם תת המודע של המטופל (בכל גיל)

והבנת הדרך המיוחדת של תת המודע שלו להוביל אותו לריפוי והחלמה מלאים.

שילובים של הילינג, תטא הילינג, רייקי , אקסס בארס ועוד

bottom of page