top of page
תטא הילינג2.jpg

תטא הילינג

קיימים חמישה תדרים של גלי מח:

בטא, אלפא, תטא, דלתא וגמא.

גלי המח האלה נמצאים בתנועה מתמדת. מצב של תטא קיים באופן טבעי במצב של בין שינה ליקיצה.

מצב של תטא הינו מצב בו אפשר באופן מואץ לממש ולשנות מציאות עם אור ואהבה.

עקרונות שיטת התטא הילינג של ויאנה סטיבל (ממציאת השיטה), הם עקרונות של שליטה מחשבתית.

כל מחשבה היא אנרגיה, היא משפיעה, היא מושכת אליה בחזרה אנרגיה, היא משפיעה על האווירה, היא חשובה ומשמעותית. ולכן, החיבור אליה בגלי תטא מאפשר לנו לשנות אותה ובכך להשפיע על חיינו.

בשיטה אני מטפלת ע"י דמיון של המטופל וחיבור שלו אל גלי המחשבה של עצמו.

bottom of page