top of page
תיקשור.png

תיקשור

מהו תיקשור?

  למה אנשים נמשכים לזה?

תיקשור הוא הידע הפנימי שלנו, נקודת הצ'י שלנו.

המקום מתחת לטבור בו אנחנו יודעים אם משהו נכון או לא נכון.

יש המתקשרים משמיעה, ראיה, ידיעה.

אני מקבלת מסרים מידיעה.

רק מתוך השקט באות התשובות הנכונות.

בדרך כלל תיקשור נכון הוא לקבל מידע עבור עצמי, אך מכיון שאני מטפלת בתת המודע, וכל הטיפולים שלי הם אנרגתיים למדתי תיקשור על מנת לקבל מידע במהלך הטיפולים.

השימוש שלי בתיקשור הוא על מנת להעביר את הידע של המטופל מתת המודע אל התודעה, למה זה כל כך חשוב?

כיוון שהתודעה שלנו היא זו שבוראת את המציאות שלנו.

bottom of page